Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel.: 42 66-50-370, fax: 42 66-50-371
e-mail: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

NIP: 725 19 85 793
REGON: 100 59 87 50

 

Kierownictwo:

Kazimierz Perek - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

Arkadiusz Malec - p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - Regionalnego Konserwatora Przyrody

 

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu, we wtorki w godzinach od 15.30 do 16.30 oraz w środy w godzinach 7.30 do 10.00.

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
NBP O/O Łódź
16 1010 1371 0007 4922 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Łodzi
GETIN BANK S.A. W ŁODZI
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Kalendarium