Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 maja 2020, znak WOOŚ.420.98.2019.DKr.13, w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko lub wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim ‒ elementu GOZ” http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-29-maja-2020-znak-woos-420-98-2019-dkr-13http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-29-maja-2020-znak-woos-420-98-2019-dkr-13Fri, 29 May 2020 14:55:06 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 maja 2020, znak WOOŚ.420.118.2019.ARu.17, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach realizacji inwestycji "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia" http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-118-2019-aru-17http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-118-2019-aru-17Fri, 29 May 2020 14:51:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 maja 2020, znak WOOŚ.420.118.2019.ARu.16, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów budowlanych Stacji Pomp Jeżów wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach realizacji inwestycji "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia" http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-118-2019-aru-16http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-28-maja-2020-znak-woos-420-118-2019-aru-16Fri, 29 May 2020 14:49:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 maja 2020, znak WOOŚ.420.71.2019.JKo.28, w sprawie wyznaczenia nowego terminy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi Kleszczów – Rogowiec przez zwałowisko wewnętrzne pola Bełchatów na odcinku od obwodnicy Kleszczowa do pierwszego zjazdu na teren Elektrowni Bełchatów z ulicy Energetycznej w Rogowcu, odcinek o długości około 5,1 km http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-29-maja-2020-znak-woos-420-71-2019-jko-28http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-29-maja-2020-znak-woos-420-71-2019-jko-28Fri, 29 May 2020 14:44:59 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 27 maja 2020, znak WOOŚ.420.54.2018.MŁo.74, w sprawie zmiany terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła ,,Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III – zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1” , w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego oraz w sprawie możliwości zapoznania się stron postępowania ze zgromadzonym materiałem http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-27-maja-2020-znak-woos-420-54-2018-mlo-74http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-27-maja-2020-znak-woos-420-54-2018-mlo-74Wed, 27 May 2020 13:47:03 +0200