Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 1729, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-6-kwietnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-1729http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-z-dnia-6-kwietnia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-1729Fri, 06 Apr 2018 13:21:55 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 99, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Twarda” http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-99http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-99Fri, 12 Jan 2018 13:05:42 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 98, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Trębaczew” http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-98http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-98Fri, 12 Jan 2018 13:03:20 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 97, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Babsk” http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-97http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-97Fri, 12 Jan 2018 13:02:04 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 96, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gaik” http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-96http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-4-stycznia-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lodzkiego-poz-96Fri, 12 Jan 2018 13:00:51 +0100