Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-pl„Czynna ochrona w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 w województwie łódzkim”http://bip.lodz.rdos.gov.pl/czynna-ochrona-w-rezerwatach-przyrody-i-obszarach-natura-2000-w-wojewodztwie-lodzkim-2http://bip.lodz.rdos.gov.pl/czynna-ochrona-w-rezerwatach-przyrody-i-obszarach-natura-2000-w-wojewodztwie-lodzkim-2Fri, 27 Mar 2020 13:47:12 +0100Drugie powtórzenie postępowania: „Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Buczyna Gałkowska PLH100016, Buczyna Janinowska PLH100017, Dąbrowy Świetliste koło Redzenia PLH100019, Lasy Gorzkowickie PLH100020, Las Dębowiec PLH100023, Lasy Smardzewickie PLH100024, Dąbrowy w Marianku PLH100027, Torfowiska Żytno - Ewina PLH100030, Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033, Święte Ługi PLH100036”.http://bip.lodz.rdos.gov.pl/drugie-powtorzenie-postepowania-opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-buczyna-galkowska-plh100016-buczyna-janinowska-plh100017-dabrowy-swietliste-kolo-redzenia-plh100019-lasy-gorzkowickie-plh100020-lahttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/drugie-powtorzenie-postepowania-opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-buczyna-galkowska-plh100016-buczyna-janinowska-plh100017-dabrowy-swietliste-kolo-redzenia-plh100019-lasy-gorzkowickie-plh100020-laWed, 13 Nov 2019 12:12:01 +0100Organizacja spotkań na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych – obszar Natura 2000: Dolina Rawki PLH100015 i Ostoja Przedborska PLH260004http://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-dolina-rawki-plh100015-i-oshttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-dolina-rawki-plh100015-i-osFri, 25 Oct 2019 14:52:06 +0200"Organizacja spotkań na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych – obszar Natura 2000: Ostoja Przedborska PLH260004 i Dolina Rawki PLH100015"http://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-ostoja-przedborska-plh2600http://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-ostoja-przedborska-plh2600Thu, 10 Oct 2019 12:59:38 +0200"Organizacja spotkań na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych – obszar Natura 2000: Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 i Pradolina Bzury-Neru PLH100006"http://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-dolina-srodkowej-pilicy-plhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/organizacja-spotkan-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-obszar-natura-2000-dolina-srodkowej-pilicy-plFri, 27 Sep 2019 14:41:09 +0200