Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-pl„Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych’’ http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-2http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrodniczych-2Wed, 01 Jul 2020 14:05:23 +0200Zapytanie ofertowe na zakup aplikacji – edytor aktów prawnych XML dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-aplikacji-edytor-aktow-prawnych-xml-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-zakup-aplikacji-edytor-aktow-prawnych-xml-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodziMon, 29 Jun 2020 11:17:39 +0200„Dostawa tonerów i materiałów biurowych”http://bip.lodz.rdos.gov.pl/dostawa-tonerow-i-materialow-biurowych-3http://bip.lodz.rdos.gov.pl/dostawa-tonerow-i-materialow-biurowych-3Mon, 22 Jun 2020 14:52:37 +0200Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do internetu dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-dostepu-do-internetu-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-dostepu-do-internetu-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodziFri, 05 Jun 2020 12:58:13 +0200„Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000: Łąka w Bęczkowicach PLH100004, Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, Lipickie Mokradła PLH100025, Łąki Ciebłowickie PLH100035”http://bip.lodz.rdos.gov.pl/inwentaryzacje-przyrodnicze-w-obszarach-natura-2000-laka-w-beczkowicach-plh100004-dolina-srodkowej-pilicy-plh100008-lipickie-mokradla-plh100025-laki-cieblowickie-plh100035http://bip.lodz.rdos.gov.pl/inwentaryzacje-przyrodnicze-w-obszarach-natura-2000-laka-w-beczkowicach-plh100004-dolina-srodkowej-pilicy-plh100008-lipickie-mokradla-plh100025-laki-cieblowickie-plh100035Thu, 04 Jun 2020 15:28:09 +0200