Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 stycznia 2018, znak WOOS.4260.113.2017.MGa.2, w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Nowa Wieś - Nagodów, gmina Kutno http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woos-4260-113-2017-mga-2http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-woos-4260-113-2017-mga-2Fri, 19 Jan 2018 15:10:47 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018, znak WOOŚ.4210.2.2018.EGr.18, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 22 września 2015 r., znak: WOOŚ.4210.2.2018.EGr.10 dla przedsięwzięcia Budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłoczniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym tłoczni dla miejscowości: Kopydłów, Klapka, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza, Biała Druga, Biała Kopiec i Łyskornia - Gmina Biała http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-woos-4210-2-2018-egr-18http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-19-stycznia-2018-znak-woos-4210-2-2018-egr-18Fri, 19 Jan 2018 15:08:29 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.17.2017.MGa.18, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 114070 E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski na działkach o numerach ewidencyjnych: 137 i 138 w obrębie Uników, 270 w obrębie Kamasze, 16 w obrębie Wilkołek Unikowski, 44/2 i 139 w obrębie Pieczyska Wilkołek w gminie Złoczew, powiat sieradzki http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4260-17-2017-mga-18http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4260-17-2017-mga-18Tue, 16 Jan 2018 09:20:03 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.17.2017.MGa.17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej nr 114070 E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski na działkach o numerach ewidencyjnych: 137 i 138 w obrębie Uników, 270 w obrębie Kamasze, 16 w obrębie Wilkołek Unikowski, 44/2 i 139 w obrębie Pieczyska Wilkołek w gminie Złoczew, powiat sieradzki http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4260-17-2017-mga-17http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-stycznia-2018-znak-woos-4260-17-2017-mga-17Tue, 16 Jan 2018 09:18:09 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2018, znak WOOŚ.4260.89.2017.AZi.13, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Raczyn", gm. Czarnożyły, powiat wieluński http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-4260-89-2017-azi-13http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-15-stycznia-2018-znak-woos-4260-89-2017-azi-13Mon, 15 Jan 2018 14:16:10 +0100