Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24 lutego 2020, znak WOOŚ.420.1.2020.MLa.17, w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zapolice ul. Spacerowa i w miejscowości Świerzyn oraz w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woos-420-1-2020-mla-17http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-24-lutego-2020-znak-woos-420-1-2020-mla-17Tue, 25 Feb 2020 07:59:04 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lutego 2020, znak WOOŚ-II.420.379.2019.MP.19, w sprawie możliwość składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania, związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1554) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. t, http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-lutego-2020-znak-woos-ii-420-379-2019-mp-19http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-21-lutego-2020-znak-woos-ii-420-379-2019-mp-19Mon, 24 Feb 2020 15:15:47 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 lutego 2020, znak WOOŚ.420.210.2019.PJe.25, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Pomorskiej w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-210-2019-pje-25http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-210-2019-pje-25Fri, 21 Feb 2020 09:40:34 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 lutego 2020, znak WOOŚ.420.210.2018.PJe.24, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Pomorskiej w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-210-2018-pje-24http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-210-2018-pje-24Fri, 21 Feb 2020 09:38:32 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 lutego 2020, znak WOOŚ.420.89.2019.MRe.18, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 118110E Kniatowy - Chorobel http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-89-2019-mre-18http://bip.lodz.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-20-lutego-2020-znak-woos-420-89-2019-mre-18Fri, 21 Feb 2020 08:59:08 +0100