Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 07 lipca 2020, znak WOOŚ.420.7.2020.AZi.9, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja linii kolejowej nr 4 CMK celem dostosowania do prędkości 250 km/h http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-07-lipca-2020-znak-woos-420-7-2020-azi-9http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-07-lipca-2020-znak-woos-420-7-2020-azi-9Tue, 07 Jul 2020 14:11:56 +0200Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 06 lipca 2020, znak GPB-II.7840.47.2020.RP/JN, w sprawie możliwościowi składania uwag i wniosków, zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach prowadzonej przez RDOŚ w Łodzi procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii kolejowej nr 551 (oś 21) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. skarpowej - etap I: komora demontażowa/odbiorcza, zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 130/7 i 132/1 położonych w obrębie B-44 w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-06-lipca-2020-znak-gpb-ii-7840-47-2020-rp-jnhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-06-lipca-2020-znak-gpb-ii-7840-47-2020-rp-jnTue, 07 Jul 2020 14:07:29 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 06 lipca 2020, znak WOOŚ.420.69.2020.ARu.22, w sprawie wydania postanowienia określającego zakres raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN 500 relacji Kalisz - Sieradz http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-06-lipca-2020-znak-woos-420-69-2020-aru-22http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-06-lipca-2020-znak-woos-420-69-2020-aru-22Tue, 07 Jul 2020 14:02:24 +0200Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 02 lipca 2020, znak GPB.II.7820.6.2019.JN/IK, w sprawie wydania decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 117/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 382/13 z dnia 4.11.2013 r., udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A-1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzeł, od km 335+937,65 do km 351+800 - odcinek A http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-02-lipca-2020-znak-gpb-ii-7820-6-2019-jn-ikhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-02-lipca-2020-znak-gpb-ii-7820-6-2019-jn-ikTue, 07 Jul 2020 00:21:25 +0200Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020, znak GPB-II.7840.56.2020.MN/MM, w sprawie przeprowadzania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi ponownej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka linii kolejowej nr 553 (oś22) Łódzkiego Węzła Kolejowego w rejonie komory TBM przy ul. Inowrocławskiej - etap I: komora demontażowa/odbiorcza zlokalizowanej na działkach numer ewid. 54/1, 56, 55/1, 79/2, położonych w obrębie B-6 w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-gpb-ii-7840-56-2020-mn-mmhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-wojewody-lodzkiego-z-dnia-29-czerwca-2020-znak-gpb-ii-7840-56-2020-mn-mmTue, 30 Jun 2020 14:13:28 +0200