Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 października 2018, znak WOOŚ.420.200.2018.AZi.2, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 111, 109, 38/2, 38/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 45/1, 110 - obręb 17 oraz 77/1, 329/1, 77/2, 350/1, 377, 331 - obręb 8 http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-420-200-2018-azi-2http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woos-420-200-2018-azi-2Thu, 18 Oct 2018 09:05:40 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 października 2018, znak WOOŚ.420.190.2018.MGa.5, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej 102208E w miejscowości Janiszew gmina Strzelce http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-10-pazdziernika-2018-znak-woos-420-190-2018-mga-5http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-10-pazdziernika-2018-znak-woos-420-190-2018-mga-5Thu, 18 Oct 2018 09:02:54 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 października 2018, znak WPN.6320.7.2017.MKu/WPN.6320.10.2017.MKu, w sprawie opracowania projektów zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Niebieskie Źródła PLH100005 i Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029 http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-wpn-6320-7-2017-mku-wpn-6320-10-2017-mkuhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-wpn-6320-7-2017-mku-wpn-6320-10-2017-mkuWed, 17 Oct 2018 11:57:05 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.420.80.2018.MGa.17, w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Zawada ul. sadowa i część ul. Polnej oraz w sprawie możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-80-2018-mga-17http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-80-2018-mga-17Wed, 17 Oct 2018 08:00:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 października 2018, znak WOOŚ.420.189.2018.MOl.4, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz - Jawor - Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze powiatu sieradzkiego w województwie łódzkim http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-189-2018-mol-4http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woos-420-189-2018-mol-4Wed, 17 Oct 2018 07:56:56 +0200