Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.96.2019.AZi, w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej oraz części ul. Zalesickiej, Łużyckiej i Podhalańskiej w Piotrkowie Tryb. oraz w sprawie wystąpienia o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-23-sierpnia-2019-znak-woos-420-96-2019-azihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-23-sierpnia-2019-znak-woos-420-96-2019-aziFri, 23 Aug 2019 15:19:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.33.2019.MOl.10, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Glinnik, w gminie Lubochnia, w powiecie tomaszowskim" http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-33-2019-mol-10http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-33-2019-mol-10Fri, 23 Aug 2019 08:39:19 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.169.2018.ARu.15, w sprawie zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w miejscowości Poręba oraz w sprawie wyznaczenia stronom postępowania siedmiodniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-169-2018-aru-15http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-169-2018-aru-15Thu, 22 Aug 2019 14:59:58 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.168.2018.ARu.15, w sprawie zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi w miejscowości Bronów - Paszkowice oraz w sprawie wyznaczenia stronom postępowania siedmiodniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-168-2018-aru-15http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-168-2018-aru-15Thu, 22 Aug 2019 14:58:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.61.2019.ARu.8, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice, w sprawie zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego oraz wyznaczenia stronom postępowania siedmiodniowego terminu na zapoznanie się z aktami sprawy http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-61-2019-aru-8http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-22-sierpnia-2019-znak-woos-420-61-2019-aru-8Thu, 22 Aug 2019 14:38:21 +0200