Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 lipca 2018, znak WOOŚ.420.149.2018.AZi.6, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Piotrkowie Trybunalskim o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja - rozbudowa drogi powiatowej nr 15 22E Piotrków - Golesze - Godaszewice na odcinku Węzeł Studzianki - Golesze Duże http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-149-2018-azi-6http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-17-lipca-2018-znak-woos-420-149-2018-azi-6Tue, 17 Jul 2018 11:53:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 13 lipca 2018, znak WOOŚ.420.107.2018.PTa.5, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej Kozia Góra - Glinice, gm. Strzelce oraz o wyznaczeniu stronom postępowania terminu na zapoznanie się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów, dowodów i zgłaszanych żądań http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-420-107-2018-pta-5http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-13-lipca-2018-znak-woos-420-107-2018-pta-5Mon, 16 Jul 2018 11:45:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ.420.94.2018.MGa.9, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa nawierzchni gminnej Michałów - Teresin w miejscowości Nadolna http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-94-2018-mga-9http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-94-2018-mga-9Mon, 16 Jul 2018 07:50:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ.420.112.2018.TWo.9, w sprawie zmiany terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby bądź jej braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 111213 Stary Gostków - Starzyny - Orzeszków i drogi gminnej Orzeszków - Tryskawiec - Gmina Wartkowice http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-112-2018-two-9http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-112-2018-two-9Mon, 16 Jul 2018 07:47:55 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 lipca 2018, znak WOOŚ.420.123.2018.MRe.6, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli i Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. Budowa ul. Borowej w Zduńskiej Woli http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-123-2018-mre-6http://bip.lodz.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-lodzi-z-dnia-12-lipca-2018-znak-woos-420-123-2018-mre-6Thu, 12 Jul 2018 13:59:17 +0200