Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZIpl-plSzacowanie kosztów świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/szacowanie-kosztow-swiadczenia-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-na-rzecz-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodzi-2http://bip.lodz.rdos.gov.pl/szacowanie-kosztow-swiadczenia-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-na-rzecz-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodzi-2Thu, 07 Nov 2019 13:44:56 +0100Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia polegającego na organizacji szkolenia pn. "Procedura ocen oddziaływania na środowisko w teorii i praktyce z uwzględnieniem najnowszych przepisów"http://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-organizacji-szkolenia-pn-procedura-ocen-oddzialywania-na-srodowisko-w-teorii-i-praktyce-z-uwzglednieniem-najnowszych-przepisowhttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-organizacji-szkolenia-pn-procedura-ocen-oddzialywania-na-srodowisko-w-teorii-i-praktyce-z-uwzglednieniem-najnowszych-przepisowFri, 29 Jun 2018 10:22:11 +0200Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia polegającego na zakupie domków dla pożytecznych owadów na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-zakupie-domkow-dla-pozytecznych-owadow-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodzihttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-zakupie-domkow-dla-pozytecznych-owadow-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-lodziTue, 17 Oct 2017 10:00:55 +0200Badanie rynku - szacowanie wartości zmówienia polegającego na wynajęciu sali, zapewnieniu cateringu i wykonaniu materiałów szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia przez RDOŚ w Łodzi szkolenia dla pracowników jednostek samorządowych województwa łódzkiego z zakresu ocen oddziaływania na środowiskohttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zmowienia-polegajacego-na-wynajeciu-sali-zapewnieniu-cateringu-i-wykonaniu-materialow-szkoleniowych-na-potrzeby-przeprowadzenia-przez-rdos-w-lodzi-szkolenia-dla-pracownikow-jednostek-samorzadowych-wojewohttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zmowienia-polegajacego-na-wynajeciu-sali-zapewnieniu-cateringu-i-wykonaniu-materialow-szkoleniowych-na-potrzeby-przeprowadzenia-przez-rdos-w-lodzi-szkolenia-dla-pracownikow-jednostek-samorzadowych-wojewoThu, 13 Apr 2017 10:50:07 +0200Badanie rynku wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody "Węże"http://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-wykonania-zadania-polegajacego-na-przeprowadzeniu-dzialan-ochrony-czynnej-w-rezerwacie-przyrody-wezehttp://bip.lodz.rdos.gov.pl/badanie-rynku-wykonania-zadania-polegajacego-na-przeprowadzeniu-dzialan-ochrony-czynnej-w-rezerwacie-przyrody-wezeMon, 13 Feb 2017 14:49:04 +0100